Dubbeltrap utanför Södertälje. Främst hagelskyttar får lättare att klara de nya bullergränserna. Sedan jägarorganisationerna uppvaktat Naturvådsverket höjdes bullergränserna för landets skjutbanor.
Foto: Anders Ljung Dubbeltrap utanför Södertälje. Främst hagelskyttar får lättare att klara de nya bullergränserna. Sedan jägarorganisationerna uppvaktat Naturvådsverket höjdes bullergränserna för landets skjutbanor.

Snällare gränser för buller från skjutbanor

Det blev snällare bullergränser för skjutbanor än det var tänkt från början i Naturvårdsverkets författningssamling.
För drygt ett år sedan kom ett förslag till nya gränsvärden som skulle ha hotat många av landets skytteanläggningar.

Naturvårdsverkets allmänna råd om buller från skjutbanor började gälla från årsskiftet. Arne Karlsson, Jägarnas Riksförbunds riksviltvårdskonsulent, är nöjd över resultatet.

Sveriges jägar- och skytteorganisationer gjorde gemensamt tummen ned för de nya stränga bullergränserna.

Bullret från skjutvapen mäts i decibel och tidsvägning av impulser i enheten dBAI

– I remissvaret framhölls att vi inte på något sätt kunde acceptera en sänkning av bullernivån på 10-15 dBAI i förhållande till de tidigare gränsvärdena, kommenterar Arne Karlsson.

Förståelse för hagelskyttet

– Vi från jägarnas sida framhöll de stora problemen med att bullerdämpa skjutbanor för lerduveskyttet. Vi fick förståelse för dessa problem när Naturvårdsverkets representanter följde med på en skjutbana för lerduvor och andra skyttegrenar, tillägger han.

Det resulterade bland annat i att det högsta gränsvärdet ska tillämpas för hagelskyttet. Det innebär att det på vardagar klockan 07-22 går att ha så mycket som 80 dBAI på svagt nyttjade skjutbanor, som är byggda före 1982 och har omgivningar med obetydlig störningspåverkan.

Vid SM-tävlingar och liknande större tävlingar kan de riktvärden som gäller under vardagar även gälla under helger.

Max 70 dBAI på vardagar

Finns det bostäder och fritidshus i närheten av skjutbanan är gränsvärdet 65-70 dBAI vardagar klockan 07-22. Helger är gränsvärdet 55-60 dBAI för nyare banor och 55-65 för banor byggda före 1982.

För de som vill om läsa bullergränserna i sin helhet går det att hitta verkets allmänna råd på:

www.naturvardsverket.se