Nästa gång flyttvargen flyr en helikopter med hängande tunga kan vara den sista. Hon ska skjutas, tycker Naturvårdsverket, men nu försöker Naturskyddsföreningen förhala avlivningen.
Foto: Naturvårdsverket Nästa gång flyttvargen flyr en helikopter med hängande tunga kan vara den sista. Hon ska skjutas, tycker Naturvårdsverket, men nu försöker Naturskyddsföreningen förhala avlivningen.

SNF försöker förhala avlivningen

Svenska Naturskyddsföreningen försöker förhala skyddsjakten på flyttvargen i renskötselområdet i Junsele. I en skrivelse till Förvaltningsrätten vill man ha nio veckor på sig för att inkomma med ett yttrande.

– Det är osannlikt att rätten går med på det kravet. Nio veckor är väldigt lång tid, säger en insatt källa till Jakt & Jägare.

Bakgrund: Den finskryska vargtiken har flyttats tre gånger och varje gång gått tillbaka till renskötselområdet. Just nu vistas hon i Junsele i ett renskötselområde som är klassat som riksintresse. Tusentals renar finns i området och fyra samebyar drabbas av hennes närvaro.

Kostsamt experiment
Först var regeringens och Naturvårdsverkets plan att flyttvargen och partnern skulle vara kvar i området fram till våren, den 31 maj. Deras eventuella valpar skulle då tas i från dem och placeras ut hos andra vilda vargar söder om renskötselområdet.

Samerna har hela tiden protesterat och sagt att det är omöjligt att ha varg och ren i samma område. Experimentet har lett till att minst ett tiotal renar dödades och flockar på tusentals renar skingrats, vilket inneburit svåra komplikationer i samernas renskötsel.

Efter några veckors försök, där länsstyrelsens personal och renägarna försökte hålla vargarna från renarna, gav Naturvårdsverket upp och beviljade skyddsjakt. Verkets tjänstemän insåg att det är omöjligt att skydda renflockarna och därför beviljade man skyddsjakt på flyttvargen och hennes partner.

Skyddsjakten stoppad
Hannen sköts redan första dagen av skyddsjakten.

Då överklagade bevarandeorganisationerna och krävde att skyddsjaktsbeslutet upphävs. Man krävde också omedelbart stopp i skyddsjakten, så kallad inhibition. Förvaltningsrätten i Stockholm gav dem rätt och stoppade skyddsjakten.

Nu ska förvaltningsrätten pröva om skyddsjakten är laglig.

I det läget fick först Naturvårdsverket möjlighet att yttra sig igen. Verket framhåller att inga andra åtgärder bedöms som möjliga. Naturvårdsverket står fast vid att det bästa är att vargtiken avlivas.

Då är turordningen att de klagande bevarandeorganisationerna får möjlighet att yttra sig igen.

Ska handläggas skyndsamt
På förvaltningsdomstolen i Stockholm har ärendet förtur och ska handläggas skyndsamt och det beror bland annat på de svåra problem som vargarna medför för rennäringen.

Svenska Naturskyddsföreningen är en av de bevarandeorganisationer som överklagar skyddsjakten. Föreningen skriver nu till Förvaltningsrätten och understryker att man vill ha ”tillräckligt tid” för att inkomma med synpunkter.

Svenska Naturskyddsföreningen vill ha över två månader på sig för sitt yttrande över yttrandet. Som skäl anger föreningen att man närmare vill undersöka de argument som lagts fram för skyddsjakten.

Vill ha nio veckor på sig
”Det kan invändas att frågan om skyddsjakt bör avgöras skyndsamt och att skriftväxlingen därför ska påskyndas. Naturskyddsföreningen vill mot detta hävda att det föreligger viktiga skäl för att frågan får en ordentlig prövning på grund av de allvarliga konsekvenser en avlivning av den kvarvarande varghonan kan innebära för den svenska vargstammen. Därför är föreningen av den meningen att Naturvårdsverket och länsstyrelserna borde ha kunnat ta fram ett bätrre underlag till det överklagade beslutet, om skälen för skyddsjakt ansågs så starka att man inte kan vänta ett par veckor till.

Föreningen anhåller av detta skäl om minst 9 veckors tid för att lämna synpunkter på Naturvårdsverkets kommande yttrande”, skriver Naturskyddsföreningen till Förvaltningsrätten.

Orimligt, uppger källor
Jakt & Jägare har talat med personer som har insyn i hur Förvaltningsrätten arbetar och de bedömer att det är orimligt att Naturskyddsföreningen får hela nio veckor på sig för att yttra sig över yttrandet.