Spillningsinventeringen på björn klar

Spillningsinventeringen på björn i Värmland, Dalarna och Gävleborg är i det närmaste klar.

– I Dalarna har vi har fått in nästan 1 000 prover som i dagarna ska skickas på analys till Norge, berättar Henrik Thurfjell, rovdjurshandläggare på länsstyrelsen.

Någon så omfattande spillningsinventering på björn som den nu genomförda har inte gjorts i Dalarna sedan 2001.

Resultatet ska bland annat ligga till grund för den kommande björnavskjutningen.

Målet är spridning
Med hjälp av spillningsinventeringen vill länsstyrelsen också få en bild av hur björnstammen spridit sig i Dalarna. Målsättning är att björnen ska spridas i hela länet, alltså även till de länsdelar som idag saknar björn.

I Gävleborg har inventeringen resulterat i att 700 prover skickats in medan 50 stycken kommit från Värmland.