SRF överklagar Junselejakten

I fredags fattade Naturvårdsverket ett skyddsjaktsbeslut mot vargparet i Junsele. Ett par timmar senare var hannen skjuten, men tiken har ännu inte hittats.
I går, tisdag, överklagade Svenska Rovdjursföreningen skyddsjakten tilll Förvaltningsrätten och krävde att jakten genast skulle avbrytas tills den prövats rättsligt.

Rovdjursföreningen anser att man måste prova andra lösningar och dessutom att se vad tiken gör nu när hanen är avlivad. De menar också att den utdragna jakten efter tiken ”tenderar att övergå i rent djurplågeri”.
– Naturvårdsverkets motiveringar är svaga och svepande och stämmer inte överens med den lagstiftning som finns om jakt på strikt skyddade arter, säger Ann Dahlerus, generalsekreterare på Svenska Rovdjursföreningen på föreningens hemsida.

Ifrågasätter lagen kring överklagande
Föreningen ifrågasätter även lagstiftningen som gör att de som direkt påverkas av ett jaktbeslut är den som kan överklaga, vilket innebär att miljöorganisationer inte är behöriga att överklaga.
– I princip blir det bara den jagade vargen själv som kan överklaga. Men i en rättsstat måste myndighetsbeslut kunna överklagas och om det krävs kommer vi att driva frågan ända fram till en prövning i Högsta domstolen, säger Ann Dahlerus i föreningens pressmeddelande.