Erik Wiktorsson, anställd vid det Svenska mårdhundsprojektet, med en levande mårdhund vid en jakt i Finland.
Erik Wiktorsson, anställd vid det Svenska mårdhundsprojektet, med en levande mårdhund vid en jakt i Finland.

Ställande hundar sökes till mårdhundsjakt

Specialklubben för Skällande fågelhundar, SSF, har fått ett brev från Svenska mårdhundsprojektet, där projektledaren Niklas Lundberg ber om tips på lämpliga finnspetsar och norrbottenspetsar som kan användas i fältarbetet för att hitta mårdhundar. ”I arbetet behövs jakthundar för att ställa mårdhundar. De raser som bland annat visat sig fungera bra är finsk spets och norrbottenspets. […]

Specialklubben för Skällande fågelhundar, SSF, har fått ett brev från Svenska mårdhundsprojektet, där projektledaren Niklas Lundberg ber om tips på lämpliga finnspetsar och norrbottenspetsar som kan användas i fältarbetet för att hitta mårdhundar.
”I arbetet behövs jakthundar för att ställa mårdhundar. De raser som bland annat visat sig fungera bra är finsk spets och norrbottenspets. Eftersom projektet, med fältarbete, är i gång så finns det ett behov av bra vuxna jakthundar med förstås ingen tid att börja med valpar för denna uppgift,” skriver Niklas Lindberg i brevet till SSF.
– På sikt kan dessa hundar erbjudas fodervärd alternativt köpas av projektet. Vi kan garantera god hundhållning, säger Niklas Lindberg.
Frågor eller tips om bra hundar tas emot av Niklas Lindberg på 
0920-23 18 30.