Uppmanar till stängning av vägar. Svenljungagruppen kommer att hjälpa till med upphandling av bommar och stolpar. Man uppmanar markägare att stänga av enskilda vägar i protest mot vargpolitiken.
Foto: Shutterstock/Fotomontage Uppmanar till stängning av vägar. Svenljungagruppen kommer att hjälpa till med upphandling av bommar och stolpar. Man uppmanar markägare att stänga av enskilda vägar i protest mot vargpolitiken.

”Stäng vägar och bad”

Stäng av alla enskilda vägar med bommar och sätt vargavvisande elstängsel runt betesmarker som ligger nära populära badstränder.
Det uppmanar Svenljungagruppen alla markägare att göra som svar på Naturvårdsverkets vargförvaltningsplan, där verket lägger ett golv på 450-500 vargar men inget tak.

Svenljungagruppen, som arbetar för ett tak på vargpopulationen på 210 vargar i Sverige, reagerar kraftigt på Naturvårdsverkets, NVV:s, vargförvaltningsplan som presenterades i veckan och där det inte finns något tak för hur mycket varg det ska finnas i landet.
Gruppen menar att det är frågan om rent myndighetsmissbruk då NVV inte tar någon hänsyn till de människor som bor på landet och som drabbas av vargen.
Därför uppmanar man nu landets markägare att sätta upp bommar för sina enskilda vägar och även stängsla runt hagmarker och badstränder.

Rovdjursstängsel runt badplatser
– Det finns många enskilda vägar som man kan stänga av och därför uppmanar vi nu landets markägare att sätta upp bommar och skyltar, säger Kjell Lennartsson, en av initiativtagarna till Svenljungagruppen.
När det gäller badstränder och strandängar uppmanar Svenljungagruppen markägare att sätta upp rovdjursavvisande elstängsel som är minst 120 centimeter höga.
– Det här är vad som väntar när vargen sprids över landet.  Därför vill vi att allmänheten ska förstå vad som väntar i framtiden när landsbygden kommer att vara inhägnad av elstängsel. Det kommer att drabba människorna hårt som får svårt att ta sig till fina badstränder, plocka bär och svamp eller idka annat friluftsliv, säger Kjell Lennartsson.
Enligt Svenljungagruppen kommer man att hjälpa till med upphandling av vägbommar, stolpar och skyltar.