Startskott för åtta kronojaktområden

Under hösten har Sveaskogs åtta första kronojaktområden tagits i bruk. I dessa områden ska Sveaskog pröva olika former av viltförvaltning med en stark inriktning kring foderproducerande åtgärder. Och här samarbetar Sveaskog med entreprenörer kring jaktutbildningar, ungdomsjakter och gruppjakter.

Sveaskog planerar ett 15-tal kronojaktområden runt om i landet. I dessa vill Sveaskogs jaktansvarige Jimmy Pettersson utveckla en aktiv viltförvaltning med foderproduktion, gärna i samarbete med forskare.

– För skogsägare ställer viltet emellanåt till med skador, framför allt på ungskog. Vi vill testa hur olika typer av foderproduktion fungerar i kronojaktområdena. Högskolor, studenter och forskare medverkar som en garant för kvalitet och trovärdighet, säger Jimmy Pettersson.

I kronojaktområdet Halle-Hunneberg har åtta mil vägrenar bearbetats för att skapa foder för framför allt älg. Utmed vägrenarna har stora träd sparats. Däremellan gynnas lågväxande attraktivt lövuppslag, till exempel olika salixarter. Förhoppningen är att älgen ska beta vid vägrenen. Testet görs på lågtrafikerade vägsträckor för att inte riskera viltolyckor.

– Vi mäter, i samarbete med forskare, hur mycket mat de olika insatserna ger. Vi vill se hur mycket foder som skapas och i vilken utsträckning viltet sedan nyttjar det, förklarar Jimmy Pettersson.

Under hösten har Sveaskog kommit igång med åtta kronojaktområden. Några av dem är Kälberget i Västerbotten, Misterhult i östra Götaland, Skogaholm i södra Bergslagen, Salsta i norra Bergslagen, Tjuvbäcken i Norrbotten och Buberget i Västerbotten.

I kronojaktområdena samarbetar Sveaskog med entreprenörer kring utbildnings-, ungdoms- och gruppjakter.

– Exempel på jakter som arrangerats är utbildningsjakt på vildsvin, älg och rådjur. Alla med lyckade resultat och nöjda jaktdeltagare, kommenterar Jimmy Pettersson.