Förra året inträffade det fler än 60 000 viltolyckor med bil och älg, rådjur eller vildsvin i Sverige.
Foto: Robert Nyholm/Shutterstock Förra året inträffade det fler än 60 000 viltolyckor med bil och älg, rådjur eller vildsvin i Sverige.

Stipendium för att minska viltolyckor

Viltekologen Manisha Bhardwaj, SLU, tilldelas Nordiskt vägforums stipendium på 200 000 kronor. Det ska användas till forskning kring varningssystem för att undvika viltolyckor.

Förra året inträffade det fler än 60 000 viltolyckor med bil och älg, rådjur eller vildsvin i Sverige, enligt Nationella viltolycksrådet.
Men nu ska viltekologen Manisha Bhardwaj vid SLU undersöka om varningssystemet MASS, Motion Activated Scare System, fungerar längs vägar och kan tänkas vara ett sätt att minska antalet viltolyckor.

Skrämmer i väg vilt
Systemet använder ljud för att skrämma i väg vilt under tidpunkter med mycket trafik. Det är utvecklat vid Kungliga tekniska högskolan och har tidigare testats längs svenska järnvägar.
Försöket sträcker sig över tolv veckor under andra halvåret 2019. Då kommer systemet att provas vid tio platser längs motorväg där viltstängslet har en öppning. Dessa platser kommer också att filmas.
Forskningsprojektets huvudfinansiär är Trafikverket. Delfinansierar gör Nordiskt vägforum (NVF), som ger Manisha Bhardwaj ett stipendium på 200 000 kronor.

Styrelsens motivering
NVF:s styrelses motivering till stipendiet lyder:
”Projektet adresserar ett mycket angeläget område, är tydligt beskrivet och genomförandet svarar mot syftet.”
Stipendiet offentliggörs vid NVF:s årsmöte i Stockholm den 20 mars.