Stöder jakt på varg som förföljde ryttare

I byn Utterbyn, norr om värmländska Torsby, har en varg länge strukit runt och skrämt de boende. Nyligen förföljdes en ridande flicka ända hem till stallet av vargen. Nu har Mattias Johnsson från området skickat en ansökan om skyddsjakt på vargen och fått stöd av länsstyrelsen som tillstyrker jakten.

Varg har siktats i Utterbyn och dess omgivningar sedan i somras. Under den senaste tiden har rapporter om observationer kommit in med knappt en veckas mellanrum. Vargen har visat sig alldeles intill hus och det har inte gått att skrämma bort den.
– Det är många som bor här som har barn och djur, nu är det en ständig oro i bygden. Att en varg är så oskygg är inte normalt, säger Mattias Johnsson till Nya Wermlands-Tidningen, NWT.

Länsstyrelsen säger ja till skyddsjakt
Länsstyrelsen i Värmland ställer sig positiva till skyddsjakt på den orädda vargen. Ansökan, tillsammans med länsstyrelsens positiva yttrande, är nu skickad vidare till Naturvårdsverket som har det sista ordet.
– Det här handlar om ett djur som under lång tid varit väldigt närgånget och som tagit ett par får. Personer har visserligen inte försökt skrämma vargen med skott men genom att ropa och klappa händer. Vargen har då gått bort lite men snart kommit tillbaka, säger Lars Furuholm, rovdjursansvarig på länsstyrelsen i Värmland, till NWT. 
”Nyfiken ungvarg”
– Det är inte onaturligt utan handlar troligen om att det är ett nyfiket ungt djur, men vi anser inte att man bör ha sådana djur alldeles in på knutarna, tillägger han i NWT.
Det är troligt att Naturvårdsverket kommer att bevilja skyddsjakten, anser Lars Furuholm. 
– Vi ska nu ta kontakt med Viltskadecenter och därefter bereda ärendet inom huset innan vi tar ställning i frågan. Det kan bli den här veckan eller nästa vecka, säger Klas Allander, handläggare på Naturvårdsverkets viltförvaltningsenhet, till NWT.