Stopp för löshund på dov och rå

Nu stoppar även länsstyrelsen i Stockholms län användningen av löshund vid jakt på rådjur och dovhjort. Anledningen är väderförhållandena med mycket snö och kyla.

– På många håll i länet är det rikligt med snö och skare vilket medför problem för djuren, säger Camilla Frisch vid länsstyrelsens juridiska enhet. Rådjur och dovhjortar har till skillnad från mindre hundar svårt att ta sig fram på skaren. Djuren skulle utsättas för påfrestningar och onödigt lidande under jakten.
Beslutet trädde i kraft under fredagen den 8 januari och gäller längst till och med den 31 januari, skriver tjänstemän på länsstyrelsens hemsida.