Ny skyddsjakt stoppad. Föreningen Nordulv har överklagat och nu stoppas beslutet att länsstyrelserna ska bestämma över skyddsjakterna.
Foto: Shutterstock Ny skyddsjakt stoppad. Föreningen Nordulv har överklagat och nu stoppas beslutet att länsstyrelserna ska bestämma över skyddsjakterna.

Stopp för nya skyddsjaktsregler

Föreningen Nordulv har överklagat och stoppar nu Naturvårdsverket att delegera skyddsjakter till länsstyrelserna från och med 1 februari.
– Det fanns ingen möjlighet att söka inhibition i det här fallet, utan vårt beslut stoppas i och med att det kommit in en överklagan. Nu är det upp till rätten att ta ställning, säger Göte Hamplin, handläggare på Naturvårdsverket.

Naturvårdsverket har beslutat att det är länsstyrelserna som ska bestämma om skyddsjakter på alla rovdjursarter från och med 1 februari. Det får till följd att beslut som överklagas av exempelvis vargföreningarna överprövas av Naturvårdsverket, som blir sista instans.
Möjligheten att försena och stoppa skyddsjakter via processer i domstol omöjliggörs.

Drog tillbaka skyddsjaktsansökan
Detta har välkomnats av bland annat renskötande samer i Idre sameby. Där drog man till och med tillbaka en skyddsjaktsansökan på sex vargar för att man ville invänta att länsstyrelsen får beslutanderätten.
Detta eftersom skyddsjaktsansökningen i Idre var ställd till Naturvårdsverket och riskerade att hamna i Förvaltningsrätten.

Beslutet stoppat
Men nu har alltså beslutet om ny delegationsordning överklagats till Förvaltningsdomstolen av föreningen Nordulv och därmed är beslutet stoppat.
Göte Hamplin kan inte i detalj redogöra för de juridiska detaljerna utan hänvisar till verkets jurister. Dessa kunde Jakt & Jägare inte nå på torsdagskvällen.