Stoppa förslaget till nytt vapendirektiv i EU. Det kravet till inrikesminister Anders Ygeman kommer från Skyttesverige, jägare som inte är med i Jägareförbundet samt jakt- och vapenbranschen.
Stoppa förslaget till nytt vapendirektiv i EU. Det kravet till inrikesminister Anders Ygeman kommer från Skyttesverige, jägare som inte är med i Jägareförbundet samt jakt- och vapenbranschen.

”Stoppa vapendirektivet, Ygeman”

Men Jägareförbundet hoppade av skrivelsen från Vapensverige

Representanter för jägare, skyttar samt företrädare för jakt- och vapenbranschen riktar en protestskrivelse till inrikesminister Anders Ygeman mot planerna att införa ett hårdare vapendirektiv i EU. Enligt förslaget från EU-kommissionen ska halvautomatiska vapen för civila skyttar och jägare förbjudas. Andra punkter är att begränsa den legala handeln och införa femårslicenser även för jaktvapen samt att kräva hälsokontroll av den som ansöker om vapenlicens.
Av någon anledning hoppade Jägareförbundet av skrivelsen som de övriga i samarbetsgruppen Svenskt forum står bakom. Resten i jakt- och skyttesverige skriver att regeringen måste avvisa EU-förslaget.

Här är skrivelsen om stopp för ett nytt vapendirektiv i EU:

Nedanstående företag och organisationer, samtliga medlemmar i sammanslutningen Svenskt Forum, och som sammanlagt representerar cirka 600 000 jägare, skyttar och anställda inom branschen anför följande synpunkter.
Direktivets huvudsyfte sägs vara att förhindra möjligheter att begå terrorbrott, kriminella aktiviteter och illegal hantering av skjutvapen inom EU.
Ett sådant syfte står självfallet utan appell liksom vissa behov att harmonisera vapenlagstiftningen inom unionen.
Vår bestämda uppfattning är att ändringsförslaget inte i någon del innehåller förslag till åtgärder som skulle förhindra nya terrordåd eller det massiva flödet av illegala vapen över unionens yttre eller inre gränser.
I ljuset av den senaste terrorattacken i Paris finns däremot en underton av att misstänkliggöra handel, industri och många miljoner jägare och skyttar inom EU som ett potentiellt, indirekt säkerhetshot. Enbart på grund av att de innehar och använder legitimt anskaffade skjutvapen.
Den forcerade publiceringen av ändringsdirektivet, i praktiken en arbetsdag före rådets sammanträde, kan uppfattas som ett politiskt utnyttjande av de tragiska händelserna i Paris den 13 november. Något som gränsar till brist på respekt för offren och normala demokratiska spelregler.
Vi uppmanar därför det ansvariga stadsrådet och regeringen att avvisa det aktuella förslaget intill den punkt de tekniska detaljerna i förslaget blivit genomlysta och en konsekvensanalys är genomförd och publicerad. Detta för att EU parlamentet ska ha en rimlig möjlighet att bedöma ändringsförslaget utifrån medborgarnas innehav och hantering av legala skjutvapen.
Behovet av åtgärder att motverka terror och kriminalitet borde enligt vår bestämda uppfattning tas om hand i en särskild utredning.

Christer Holmgren, enligt uppdrag
Norma Precision AB, EURENCO Bofors AB,
SPOFA jaktgrossisterna,
SVF Sveriges Vapenhandlareförening,
JRF Jägarnas Riksförbund
SPSF Svenska Pistolskytteförbundet
SvSF Svenska skyttesportförbundet
SBJF Svenska Bågjägarförbundet
SSSF Svenska Skidskytteförbundet
SVF Svenska Vapenägareförbundet
SMKF Svenska Mångkampsförbundet
I.P.S.C Sveriges Dynamiska sportskytteförbund
SMF Svenska metallsiluettförbundet
Browning Int.SA
JAGUARGRUPPEN
INTERJAKT ek.förening
Svenska bössmakargillet
Swedish Game Fair