– Vi kommer att ställa krav på att regeringen tar ansvar för att de politiska besluten som fattas skall kunna genomföras, säger Solveig Larsson, förbundsordförande för Jägarnas Riksförbund, om den stoppade licensjakten på varg
– Vi kommer att ställa krav på att regeringen tar ansvar för att de politiska besluten som fattas skall kunna genomföras, säger Solveig Larsson, förbundsordförande för Jägarnas Riksförbund, om den stoppade licensjakten på varg

”Stoppad vargjakt ett sabotage”

Företrädare för Jägarnas Riksförbund (JRF) ser den stoppade licensjakten på varg som ett sabotage, som ökar misstron mot samhällets förmåga att lösa vargproblemet. Risken är stor att drabbade tar lagen i egna händer. JRF kommer att vända sig till regeringen i morgon för att få besked om hur de politiska besluten om vargförvaltning ska kunna verkställas.

Vargjakten i Örebro och Värmland är stoppad av Förvaltningsrätten i Karlstad. Förvaltningsrätten gjorde bedömningen att det är tveksamt om jaktförordningens överklagandeförbud är förenligt med EU-rätten. Den förening som överklagat ärendet vänder sig emot att Naturvårdsverket är sista instans för överklagande.
– Jägarnas Riksförbund är starkt kritiska till Förvaltningsrättens beslut och kommer att tillskriva regeringen redan under fredagen. Vi kommer att ställa krav på att man tar ansvar för att de politiska besluten som fattas skall kunna genomföras, säger Solveig Larsson, förbundsordförande.

”Måste stoppa juridiska kryphål”
Regeringen måste stoppa möjligheten att utnyttja juridiska kryphål för att förhindra och fördröja politiskt fattade beslut, anser JRF-basen.
– Innan regeringen täpper till dessa kryphål kommer inte någon licensjakt på varg att vara möjlig. Det ökar också motsättningarna mellan brukare och betraktare av naturen. Vi ser även över andra tänkbara vägar under torsdagskvällen och fredagen för att se om vi kan få inhiberingen hävd, tillägger Solveig Larsson.

”Risk att människor tar lagen i egna händer”
Bengt Rönnqvist, distriktsordförande för JRF i Örebro, befarar att folk i vargrevir börjar ta lagen i egna händer:
– Som vi förstått det skulle Naturvårdsverket vara sista instans för överklagan. Att en bevarandeorganisation nu lyckats få till en inhibering från Förvaltningsdomstolens sida spär på ett myndighetsförakt som redan råder. I förlängningen finns det risk för att människor känner sig överkörda och maktlösa och därför tar lagen i egna händer.

Hade själv tänkt delta i vargjakten
Henrik Tågmark, från JRF-distriktet i Värmland och rovdjursansvarig i förbundsstyrelsen för Jägarnas Riksförbund, hade själv planerat att delta i licensjakten på varg.
– Vi ser detta som rent sabotage från bevarandeorganisationen som överklagat. Men det är även anmärkningsvärt att Förvaltningsrätten meddelar sitt beslut kvällen innan jakten skall starta, kommenterar Henrik Tågmark.


Ger stark misstro mot myndigheterna

Detta föder en stark misstro mot myndigheterna, anser han.
– Jag påverkas dessutom personligen som djurhållare och skulle själv ha deltagit i jakten. Det är så att jag som djurhållare funderar över möjligheten att driva verksamheten vidare under rådande förutsättningar. Som jägare är löshundsjakten omöjlig att bedriva på ett säkert sätt. Det är inte kul att riskera hundarna i jaktlaget varje gång vi är ute,  säger Henrik Tågmark.