SVA vill undersöka om svenska rävar har dvärgbandmask och betalar 200 kronor för skjutna rävar som skickas in till SVA.
Foto: Mikael Moilanen SVA vill undersöka om svenska rävar har dvärgbandmask och betalar 200 kronor för skjutna rävar som skickas in till SVA.

SVA betalar 200 kronor för skjuten räv – men 30 procent dras av i skatt

Jägare får 200 kronor för rävar som skickas in till SVA, Statens veterinärmedicinska anstalt. Kropparna behöver SVA för att undersöka om rävens dvärgbandmask (Echinococcus multiocularis) finns i Sverige. 

Denna parasit har hittats hos rävar i Danmark och SVA vill få in rävar från hela Sverige. Framför allt vill SVA undersöka rävar från stadsnära områden.
Jägare ska skicka in hela kroppen flådd eller oflådd. Det går även bra att frysa räven och skicka flera kroppar samtidigt. Kartonger för insändande av rävarna beställs från viltsektionen på SVA. Det är viktigt att kontakta SVA innan rävar postas. Annars blir det ingen ersättning för kropparna.
Rävkroppen ska sändas med ett följebrev där det, förutom avsändarens kontakt- och kontouppgifter, framgår på vilken ort djuret sköts. Frakten står SVA för.

SVA ersätter som mest tio rävar per område. 

30 procent dras av
Summan på 200 kronor per räv är skattepliktig och SVA drar av 30 procent av summan. 
Flera jägare har ifrågasatt skatteavdraget.
Marianne Wallin Olsson, löneadminstratör på SVA, har kontaktat skattemyndigheten.   
– Jag har ännu en gång ringt och fått bekräftat att vi som myndighet skall dra 30 procent skatt på denna typ av kostnadsersättning. Vill man som privatperson inte att skatt skall dras på ersättningen skall man själv ta kontakt med skattemyndigheten för en eventuell jämkning av denna skatt.
– Så tyvärr kommer vi även fortsättningsvis att dra skatt på denna kostnadsersättning, kommenterar Marianne Wallin Olsson.
 
Viltsektionen på SVA nås på telefon 018-67 40 00 eller e-post:
vilt@sva.se
 
www.sva.se