Foto: Karin Bernodt/SVASVA vill ha in harar och rävar för undersökning för att kunna få veta mer om spridningen av harpest.

SVA får pengar mot harpesten

Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) tilldelas pengar av Naturvårdsverket för att studera årets utbrott av harpest, skriver SVA på sin hemsida.

Under sensommaren och hösten har SVA fått rapporter om över 150 döda harar i Norrbotten och Västerbotten. De flesta hittades i vid kusten kring Kalix, Luleå och Piteå. Några av dem har obducerats vid SVA och de flesta av dem visade sig ha dött av harpest. Av de som smittats har de flesta dött snabbt efter ett akut sjukdomsförlopp.
– Av stort intresse är att undersöka om sjukdomen kan ha ett mer långdraget, kroniskt förlopp. Om så är fallet skulle det öka risken för att harar sprider bakterien i naturen. Rävar kan infekteras men blir oftast inte sjuka. De bildar antikroppar mot bakterien, och genom att undersöka vilka rävar som har detta kan vi se i vilka områden harpesten finns. Vi vill därför undersöka organ från harar och rävar som skjutits under jaktsäsongen 2015-16, säger Gete Hestvik, veterinär vid SVA.

200 kronor per djur
Jägare som skickar in en hare eller räv för provtagning kommer att få 200 kronor i ersättning per djur.
– Vi vill också gärna undersöka smågnagare, harar och rävar som påträffas självdöda och tar tacksamt emot även dessa djur som hittas av allmänheten, säger Gete Hestvik.

Tänk på smittorisken
För den som hanterar en hare gäller det att vara försiktig. En hare som bär på smittan behöver inte alltid vara uppenbart sjuk. Harpest kan smitta människor, så det är viktigt att använda handskar och tvätta händerna efteråt. Smittan kan även överföras via damm.
Sedan i somras har 800 fall av harpest hos människa rapporterats, meddelar Folkhälsomyndigheten.

Liknande artiklar
Hämtar artiklar ...

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Fyll i din e-postadress och godkänn villkoren så får du automatiskt ett mejl varje dag med de senaste nyheterna.

Hämtar artiklar ...