Statssekreterare Elisabeth Backteman tillbakavisar uppgifterna om att SVA ska sluta med övervakningen av sjukdomar hos vilda djur.
Foto: Shutterstock & Kristian Pohl/Regeringskansliet Statssekreterare Elisabeth Backteman tillbakavisar uppgifterna om att SVA ska sluta med övervakningen av sjukdomar hos vilda djur.

”SVA ska övervaka viltsjukdomar”

Att övervaka sjukdomar bland vilda djur är fortfarande en av Statens veterinärmedicinska anstalts kärnuppgifter. Det meddelade Näringsdepartementet SVA:s generaldirektör efter utspelet i går.

SVA skickade i går ut ett pressmeddelande om att övergångsregeringens regleringsbrev till myndigheten inte innehåller finansiering för att övervaka sjukdomar hos vilda djur. Därför hade också SVA avbrutit den verksamheten.
Men landsbygdsminister Sven-Erich Buchts statssekreterare, Elisabeth Backteman, tillbakavisar de uppgifterna i ett mejl till ATL. Istället betonar hon att viltövervakningen är en av myndighetens kärnuppgifter.
”Myndigheten ska alltså fortsätta med övervakning av sjukdomar hos vilda djur. Jag har under dagen kontaktat Generaldirektören för SVA, Jens Mattsson, och framfört detta. Viltövervakningen kommer även framöver att vara en viktig del för övervakningen av djursjukdomar”, skriver Elisabeth Backteman.

Begränsad övervakning
SVA:s generaldirektör backade till viss del efter att ha pratat med Backteman. Till ATL säger han att SVA även i fortsättningen kommer att ha möjlighet att i begränsad omfattning analysera vilda djur när man misstänker allvarliga sjukdomar, till exempel afrikansk svinpest.
– Den infrastruktur vi har för insamlingen av fallvilt förlorar resurser genom det regleringsbrev som nu gäller. Att vi inte längre har tillgång till de medel som finns i viltvårdsfonden påverkar oss så att viltsjukdomsövervakningen begränsas, fortsätter Jens Mattsson.
Tidigare har anslaget till SVA:s övervakning av sjukdomar hos vilda djur varit fyra miljoner kronor årligen ur Viltvårdsfonden, det vill säga uppdraget har finansierats av jägarnas jaktkortsavgifter. 2016 undersökte SVA 1 704 vilda djur.