Svensk tjuvjakt omfattande, påstar Brå

Brottsförebyggande rådet, Brå, har gjort en utredning kring jakten och dragit slutsatsen att tjuvjakten i Sverige är utbredd. Dessutom menar de att det finns ett stort indirekt stöd för tjuvjakten på rovdjur ute i glesbygden. Denna beror enligt Brå på det stora missnöjet med den statliga rovdjurspolitiken.

Lars Korsell är utredare vid Brå och kallar fenomenet för ”civil olydnad i närmast sensationell omfattning”.

Utredningen säger att ungefär 300 rovdjur skjuts illegalt i Sverige varje år. Det innebär att mellan 10-15 procent av rovdjursstammarna faller för olagliga skott.

Men få tjuvjägare blir åtalade. Enligt Brå beror det på att människor i glesbygden håller varandra om ryggen och mörkar tjuvjakten.

Mellan 1995 och 2005 kom 155 anmälningar om illegal jakt på varg, lo och djärv. Endast 13 av fallen ledde till fällande dom under de tio åren.

Dessutom gällde sex av dessa fall anmälningar som gjorts av gärningsmännen själva. De var djurägare som skjutit rovdjur som attackerat deras tamdjur och därmed i värsta fall gjort sig skyldiga till otillåten skyddsjakt. Brå vill skilja dessa fall från den egentliga tjuvjakten.

– Det är fel personer som hamnat innanför skranket, säger Lars Korsell till TT.

Olika förslag til åtgärder

Förslagen till lösningar på problemet är många. Bland annat menar Brå att polisen ska få arbeta med informatörer. Dessutom anser man att den illegala jakten har politiska inslag och att polisen därför bör ta hjälp av Säpo.

Man vill också att förberedelse och försök till illegal jakt ska betraktas som kriminellt.

Brå anser också att de svenska jägarorganisationerna har en viktig uppgift att fylla. De etablerade jägarna måste ta sin del av ansvaret och lokalt isolera de jägare som ägnar sig åt brottsliga handlingar, tycker Brå-utredarna.