Foto: Mari Edman Inga vildsvin som dött nyligen har påträffats under sökarbetet, något som enligt SVA tyder på att det inte pågår någon större smittspridning i det kontrollerade området.

Svinpesten: Lugnande besked från SVA – ingen aktiv smittspridning

Ett 60-tal fall av afrikansk svinpest har nu konstaterats, rapporterar SVA. Men antalet är troligen färre än analyssvaren visar eftersom testmaterialet delvis kommer från spridda skelettdelar.

Det är Statens Veterinärmedicinska anstalt, SVA, som går ut med uppgifter om hur bekämpningen av afrikansk svinpest i Fagerstatrakten fortgår.

Döda vildsvin

Sökinsatserna efter sjuka och döda vildsvin inom det så kallade kärnområdet har varit och är också fortsättningsvis intensiv. I sju kadaverrester har smittan påträffats, det rör sig om gamla förruttnade djur och skelettdelar.

Detta gör det svårt att säga exakt hur många djur det gäller då delar som hittats nära varandra kan härröra från ett djur. Därför kan antalet faktiskt positiva vildsvin vara lägre än antalet påvisade positiva fall.

Inga vildsvin som dött nyligen har hittats – något som tyder på att det inte förekommer någon omfattande aktiv smitta i området. Samtliga positiva fall har dessutom påträffats inom kärnområdet.

”Äldre kadaver”

– Att vi hittar fler positiva fall i kärnområdet är helt enligt förväntan, de positiva fallen förändrar inte vår bild av utbrottet. Däremot ger sökinsatserna som genomförts och det faktum att det bara är äldre kadaver som vi hittat ytterligare stöd för att det för närvarande inte är någon pågående aktiv smittspridning i området, kommenterar Karl Ståhl, statsepizootolog på SVA.