Foto: Shutterstock & privat

Testar nya metoder för varginventering

När vargen söker sig söderut krävs nya metoder för inventering. Nu undersöker SLU hur tekniska hjälpmedel och träning kan underlätta för inventerare.

Med ett nyetablerat vargrevir i Skåne aktualiseras frågor om hur varginventering ska utföras i en miljö där snö är en akut bristvara.
På Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, pågår därför ett projekt för att utröna hur väl det går att bedöma antalet vargar och valpar i en flock genom att lyssna på ylanden.

Använder mobilen
– Tekniken består av en app i telefonen som spanska forskare är i färd med att utveckla, säger Jens Frank, forskare och föreståndare för Viltskadecenter.
Han berättar att man också har testat fältpersonalen angående deras förmåga att identifiera vargylanden. Försökspersonerna bedömde att merparten av ylandena kom från årsvalpar, också då handlade om läten från vuxna djur. Den omvända felbedömningen – att missta valpar för vuxna individer ¬– förekom i mycket mindre utsträckning.

Ljudaanalyser används
Förutom genom att träna och lyssna på inspelade vargylningar kan inventerarna förbättra sina resultat genom att genomföra tekniska ljudanalyser av inspelningar. Det är störst chans att få till en bra inspelning på sommaren.
– På sensommaren är det ganska mycket väsen från vargarna. Ger man sig ut en vindstilla kväll är chansen god att man får höra ylande vargar.
Jens Frank påpekar också att urinmarkeringar och spillning är tämligen enkelt att hitta längs skogsbilvägar i områden med varg.
– Det är inga problem alls att hitta tillräckligt för en inventering. Du behöver inte köra många kilometer.