Årets licensjaktkvot i Västernorrland för lodjur höjs till tio lodjur, vilket är sex mer än de två föregående årens kvoter.
Foto: Shutterstock Årets licensjaktkvot i Västernorrland för lodjur höjs till tio lodjur, vilket är sex mer än de två föregående årens kvoter.

Tio lodjur i Västernorrlands licensjakt

Efter att länsstyrelsen har beslutat om licensjakt på endast fyra lodjur de senaste två åren höjs årets licenskvot i Västernorrland till tio lodjur.

”Den inventering av lodjuren som pågått sedan mitten av januari närmar sig slutet. Det preliminära resultatet visar att det finns många lodjur i framför allt Sollefteå kommun men även i delar av Sundsvalls och Örnsköldsviks kommuner. Beslutet om licensjakt är i huvudsak inriktat på att dämpa lodjurens skador på renskötseln”, skriver länsstyrelsen om den höjda licenskvoten i Västernorrland.
Godkända fällor för levandefångst får användas om de är anmälda till länsstyrelsen senast den sista februari. Lojakten börjar 1 mars.

Lojakt i tre delområden
Länsstyrelsen har beslutet om tre tilldelningsområden i länet.
Två djur får fällas inom församlingarna Holm, Liden och Indal i Sundsvalls kommun.
Fem djur får fällas inom Sollefteå kommun.
Tre djur får fällas i en avgränsad del av Örnsköldsviks kommun.

19 loföryngringar hittade hittils
Årets inventering av lostammen avslutas den sista februari. Inventering visar preliminärt på ett liknande resultat som under fjolåret. Länets förvaltningsmål är 18 lodjursföryngringar och stammen tillåts variera mellan 16– 24 föryngringar.
Under fjolårets inventering redovisades 21 föryngringar, varav tre delades med angränsande län. I år har länsstyrelsen hunnit dokumentera 19 föryngringar preliminärt. Då återstår en del av Sollefteå kommun att inventera.
– Länsstyrelsen räknar med att licensjakten ska hålla stammen på nuvarande nivå eller begränsa den något, och samtidigt erbjuda en värdefull jaktlig resurs, säger enhetschef Nils-Olov Gärdin.