Torkan ger jaktrestriktioner

Torkan på den amerikanska västkusten medför nu restriktioner inför höstens jakt. Myndigheterna vädjar till jägarna att tänka på var de sätter upp gömslen.

Det har varit vanligt att jägare sätter upp gömslen på flera ställen för att muta in områden.

Inga gömslen nära vatten
Myndigheterna i delstaten Oregon, norr om Kalifornien, vädjar nu till jägarna om att inte sätta upp för många gömslen eller gömslen alltför nära vatten. Gömslen vid vatten kan innebära att det törstiga viltet skräms bort. Gömslen som står uppställda mer än tio dagar kommer att tas bort.

Fyra års torka
Den svåra torkan på västkusten har nu pågått i fyra år. När regn kommer är förstås svårt säga. Men myndigheterna planerar långsiktigt. Nu blir det förbud anlägga gräsmattor när nya offentliga byggnader uppförs.