Varghanen, som för knappt tre veckor sedan sköts i nödvärn, har obducerats vid Statens Veterinärmedicinska Anstalt.
Foto: Mari Edman Varghanen, som för knappt tre veckor sedan sköts i nödvärn, har obducerats vid Statens Veterinärmedicinska Anstalt.

Torsbyvargen fälldes med två skott

Obduktionen av den varg som sköts i samband med jakt norr om Torsby i början av februari visar att skyttens beskrivning av händelseförloppet stämmer. Någon polisutredning är därför inte aktuell.

Den aktuella varghanen, som sköts med två skott i nödvärn för att freda en jämthund under älgjakt, har obducerats vid Statens Veterinärmedicinska Anstalt, SVA. Gustav Averhed, biträdande statsveterinär, avdelningen för patologi och viltsjukdomar, beskriver vargen som en vuxen hane på 43,5 kg i god kondition.
– Vi kan inte fastställa exakt ålder vid obduktion. Det görs genom att ett tandprov skickas till ett laboratorium i USA. Den aktuella vargen hade friska, fina tänder, säger Gustav Averhed.

Så satt skotten
Enligt Gustav Averhed var ett av skotten dödande och träffade bröstkorgen på vänster sida precis ovanför hjärtat. Detta ledde till en massiv blödning ut i brösthålan och var troligen avfångningskottet. Ett skott tog i höger lårben och gick ut i ett framben med krosskador i båda benen som följd.
– Med utgångspunkt från kulans in- och utgångshål så stämmer skyttens beskrivning av händelseförloppet överens med de skottskador som sågs vid obduktionen. Ärendet kommer därför inte att bli föremål för polisutredning, säger Gustav Averhed.

Välmående individ
I övrigt visade obduktionen inga sjukliga förändringar i någon vävnad och inga blåmärken eller läkta frakturer från tidigare skador eller yttre våld.
– Varghanen var välmående, hade medelgott hull med antydan till fettansamlingar. I maginnehållet återfanns rester av hår och brosk, som jag bedömer vara från älg. Ett träckprov har skickats på analys för rävens dvärgbandmask, men svaret är inte klart ännu, sammanfattar Gustav Averhed och tillägger att man alltid spar prover från olika organ i en biobank för framtida analyser och forskning.