Bo ”Majorn” Karlsson från Skattungbyn, ordförande för viltvårdsområdet som vill ha skyddsjakt på fyra närgångna vargar.
Foto: Ove Nyström Bo ”Majorn” Karlsson från Skattungbyn, ordförande för viltvårdsområdet som vill ha skyddsjakt på fyra närgångna vargar.

Torsmo-jägare vill skjuta fyra vargar

Viltvårdsområdet för Skattungby-Torsmo i Dalarna ansöker om skyddsjakt på fyra vargar. Invånarna i Torsmo by har till viltvårdsområdet uttryckt sin oro över att vargarna börjat bli så närgångna. Vargarna patrullerar i byns omedelbara närhet i sin jakt på föda.

Byborna känner stor oro över vargarnas närgångna uppträdande och vad som kommer att hända.
Viltvårdsområdet stöder sig på miljöbalkens inledande kapitel när det gäller ansökningen om skyddsjakt.  

Miljöbalken ska bland annat skydda människors hälsa och miljön mot skador och andra olägenheter. Värdefull natur- och kulturmiljö skall skyddas och vårdas och den biologiska mångfalden skall bevaras. 
Vargar hot enligt Miljöbalken
Vargarna är ett helt klart hot mot de värden som Miljöbalken ska skydda, anser viltvårdsområdet.
– Vem skall sköta förvaltningen? Är det länsstyrelsen eller jägarkåren? Vilka möjligheter och resurser har länsstyrelserna att begränsa vargstammen? undrar Bo ”Majorn” Karlsson, ordförande för viltvårdsområdet.