Trendbrott för vildsvinsstammen?

Ett trendbrott när det gäller vildsvinen kan vara på gång. Nu finns tecken som tyder på att vildsvinsstammen har minskat. Christer Pettersson, expert på Naturvårdsverket, tror att jakten har blivit mer effektiv och att den stränga vintern hjälpt till att hålla vildsvinsstammen nere.

– Det var mycket snö och mycket kyla på många håll. Det har medfört att många av de vildsvin som föddes vid årsskiftet inte överlevt, säger Christer Pettersson till Sveriges Radio.
Från en del jordbrukare kommer rapporter om att man upplever att det är färre vildsvin. En annan signal är en nedgång av trafikolyckor med vildsvin. Men om nedgången, eller stabiliseringen, av vildsvinsstammen håller i sig återstår att se. En ny kull är redan född och djuren förökar sig snabbt.
– Det krävs fortsatta gemensamma insatser från jägare och markägare så att man tillsammans har högt jakttryck där skadorna är som störst, säger Christer Pettersson.