Den finska vargstammen växer och är för närvarande större än den har varit på ett sekel.
Foto: Shutterstock Den finska vargstammen växer och är för närvarande större än den har varit på ett sekel.

Troligen finsk vargjakt efter nyår

Finland kan få viss stamvårdande vargjakt på 20 individer efter nyår. Jord- och skogsbruksministeriet har sänt ut ett sådant förslag på remiss.

– Jakt är ett viktigt element som hör till förvaltningen av stora rovdjur. Nu föreslår vi att även jakt på varg ska tillåtas. Jakten hjälper till att reglera populationens tillväxt, förebygga skador och öka acceptansen för varg, säger jord- och skogsbruksminister Jari Leppä i ett pressmeddelande.

Strikt skyddad art
Syftet med jakten är att minska sociala vargrelaterade konflikter och förbättra acceptansen för varg och på så sätt säkerställa den gynnsamma bevarandestatusen.
Enligt EU:s habitatdirektiv är vargen en strikt skyddad art utanför renskötselområdet.
Undantag är dock möjliga om jakten har ett tydligt mål och om det går att visa att det inte finns någon annan tillfredsställande lösning, enligt den så kallade Tapioladomen.
Jakten får inte riskera vargens gynnsamma bevarandestatus.

Beskrivande referensvärde
Den föreslagna kvoten är 20 vargar utanför renskötselområdet. Jakten får rikta sig till högst fyra flockar eller ett revirmarkerande vargpar. Kvoten gäller inte skade- eller säkerhetsbaserade dispenser beviljade av den finländska Viltcentralen eller vargar som elimineras på polisens order.
Jord- och skogsbruksministeriet i Finland har gett Naturresursinstitutet i uppdrag, som ska vara klart 2022, att ta fram ett referensvärde för den gynnsamma bevarandestatusen som stöd för besluten.
Referensvärdet beskriver den populationsstorlek som räcker för att nå och bevara en gynnsam bevarandestatus på lång sikt.

28 vargflockar i mars
Enligt Naturresursinstitutets bedömning av vargpopulationens storlek fanns det 28 vargflockar i Finland i mars i år, vilket betyder att bevarandestatusen är gynnsam i dagsläget.
Utöver dessa flockar fanns det 20 revirmarkerande vargpar och vargstammen bedöms vara den största på 100 år.
Vargungarna föddes dessutom i april-maj, i slutet av året kommer populationen därför att vara avsevärt större än i mars.

Reproduktion och dödlighet
Naturresursinstitutets bedömning av populationens storlek innehåller en prognosmodell som beskriver förändringarna i vargstammen efter bedömningen i mars.
I november 2021 finns det med 90 procents sannolikhet 36–51 vargflockar och 70–84 vargrevir i Finland.