Jägarnas Riksförbund tycker att Jägareförbundet gjort ett märkligt utspel om att älgstammen nästan ska fördubblas. Det är bättre att satsa på bra lokal älgförvaltning i stället för att sätta upp ett mål för antalet älgar i Sverige, anser Jägarnas Riksförbund.
Foto: Ulf Svedjeland Jägarnas Riksförbund tycker att Jägareförbundet gjort ett märkligt utspel om att älgstammen nästan ska fördubblas. Det är bättre att satsa på bra lokal älgförvaltning i stället för att sätta upp ett mål för antalet älgar i Sverige, anser Jägarnas Riksförbund.

Tummen ned för 350 000 älgar

Skogsägarna stormar mot Jägareförbundets utspel att älgstammen i Sverige nästan bör fördubblas till 350 000. Enligt skogsnäringen har därmed uppgörelsen om två procent-målet för betesskador spruckit. Inte heller Jägarnas Riksförbund vill sätta ett nationellt mål för att den nuvarande älgstammen på cirka 200 000 djur ska öka med 150 000.

– Det är vår vilja att det ska finnas stora, jaktbara stammar. Men det passar inte på alla områden, där det är för stora betesskador i skogen. Både rovdjur och älgar ska förvaltas regionalt, fastslår Conny Sandström, ordförande i Jägarnas Riksförbund.

Han är även kritisk till att Jägareförbundet satt ett mål för hur många vargar det ska finnas i Sverige

– Det ska inte handla om hur många djur vi ska ha totalt i Sverige, tillägger han.

Det viktiga är att det finns möjligheter att hantera stammarna lokalt på ett vettigt sett, anser Jägarnas Riksförbund.

”Sänder ut konstiga signaler”

– Jägareförbundets älgutspel är märkligt och har bara retat upp markägarna, konstaterar Conny Sandström.

– De lokala samråden fungerar allt bättre. Jägareförbundet sänder ut konstiga signaler med tanke på att även Hyttrings älgutredning fokuserar på att älgstammen ska förvaltas och styras lokalt, tillägger JRF-basen.

Skogsbruket är ännu hårdare i kritiken mot Jägareförbundet. När Föreningen Skogen höll höstexkursion i Växjö väckte älgutspelet både förvåning och förvirring, enligt Land-Skogsland.

– Vi säger nej. En fördubblad älgstam skulle skapa enorma skador, kommenterade Christer Segerstéen, ordförande i LRF Skogsägarna.

Leder till öppen konflikt

– Skogsskadorna är redan för höga i stora delar av landet, sade Skogsstyrelsens Göran Enander till Skogsland.

De tunga skogsintressenterna gjorde helt klart att älgutspelet kan leda till en öppen konflikt. Det här är något som spräcker den tidigare uppgörelsen mellan Jägareförbundet, skogsindustrin och LRF Skogsägarna om att två procent färska betesskador i skogen kan accepteras.