Vargen är en mycket större konfliktrisk i skogsfattiga Schleswig-Holstein än i andra förbundsländer, anser CDU.
Foto: Shutterstock Vargen är en mycket större konfliktrisk i skogsfattiga Schleswig-Holstein än i andra förbundsländer, anser CDU.

Tyska politiker vill ha vargtak

Förbundsregeringen bör fastställa ett nationellt tak för antalet vargar. Det anser CDU, Tysklands kristdemokratiska union, som är det största partiet i Tysklands nordligaste förbundsland, Schleswig-Holstein.

Behovet av åtgärder är akut, skriver CDU i ett ståndpunktsdokument som publicerades under onsdagen i samband med att partiet lade fram sitt förslag i förbundslandets parlament i Kiel.
CDU pekar på att Schleswig-Holstein är Tysklands skogfattigaste förbundsland. Därför är vargen ofta hänvisad till tamdjur som bytesdjur, vilket innebär att vargen är en mycket större konfliktrisk i Schleswig-Holstein än i andra förbundsländer.

Nej till rovdjursstängsel
Partiet säger nej till rovdjursavvisande stängsel för att skydda tamdjur mot varg, eftersom dessa elstängsel är en fara för flera andra djur och delar sönder landskapet.
I vissa delar av Schleswig-Holstein har det byggts skyddsvallar ut mot Nordsjön. Där betar får för att hålla vallarna i stånd och det händer då och då att varg tar dessa får, för där går inte heller att ha elstängsel. Nu säger CDU att kustskyddet i dessa områden är viktigare än artskyddet, rapporterar Proplanta.

Inte längre en hotad art
CDU menar också att vargen inte längre är en hotad art och därför vill partiet att fler jägare ska få i uppdrag att ta itu med problemvargar. Då ska mörkersikten och drönare få användas. Polis bör också kunna gå till snabb aktion mot oskygga vargar, anser CDU.