Redan nu är det tillåtet att skjuta rävungar som lämnat grytet. Dessutom utreds om ungrävar i smittområden ska få skjutas när det inte är normal jakttid.
Redan nu är det tillåtet att skjuta rävungar som lämnat grytet. Dessutom utreds om ungrävar i smittområden ska få skjutas när det inte är normal jakttid.

Ungrävar skjuts bort i smittzoner?

Det kan bli tillåtet att skjuta bort ungrävar i smittområden även när det inte är normal jakttid.
Fyndet av en räv med dvärgbandmask sydväst om Katrineholm innebär även att närmare 200 jägare samlar in 2 000 rävskitar i området.

Bajsplockandet i Sörmland sker under maj månad. Runt området där maskräven sköts dras en radie på 25 kilometer. Zonen förses med ett rutnät där varje ruta är två gånger två kilometer. I varje ruta tas fyra rävskitar.
Även i Östergötland ska rävskit samlas in.
Insamlingarna sker i ett samarbete mellan Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, och jägarorganisationerna.

Ska inventera rävgryt
Enligt Daniel Ligné på Jägareförbundet förbereds även en grytinventering. Att veta var gryten finns är viktigt om maskmedel ska släppas ut från flygplan.
För att begränsa smittan finns bara två alternativ, att sprida avmaskningsmedel och intensifiera rävjakten.
Just nu utreder Jordbruksverket och Socialstyrelsen om det ska få skjutas ungrävar i det smittade området.
Jakten skulle i så fall kunna bidra till att dämpa utvandringen av ungrävar som ska leta nya revir.
Redan 2009 infördes nya jakttidsregler som gör det möjligt att skjuta rävungar som lämnat grytet. Det innebär att jakt på rävungar, som är upp till ett år gamla, kan ske hela året av viltvårdsskäl. Det är alltså upp till varje person som har jakträtt att ta ett eget beslut att börja skjuta årsungar.