Jakt & Jägare har ökat upplagan med 600 exemplar och är därmed den enda jakttidningen i Sverige med TS-kontrollerad upplaga som ökat.
Jakt & Jägare har ökat upplagan med 600 exemplar och är därmed den enda jakttidningen i Sverige med TS-kontrollerad upplaga som ökat.

Upplagan ökar för Jakt & Jägare

Plus på 600 exemplar

Jakt & Jägare är den enda av de två jakttidningar som redovisar sin upplaga som ökar i år. Upplagehöjningen har skett på en marknad där de allra flesta tidningar visar på nedgående siffror. Upplagan har ökat med 600 exemplar, enligt det senaste TS-revisionen. Dessutom har tidningens räckvidd ökat med 6 000 läsare, enligt Orvesto-mätningen.

Den senaste revisionen av upplagan från Tidningsstatistik AB, TS, visar att Jakt & Jägares pappersupplaga har ökat med 600 exemplar sedan den senaste mätningen.
Upplagan är nu 34 500 exemplar.

”Vi befäster vår position”
– Glädjande tycker naturligtvis vi på Jakt & Jägares redaktion och Jägarnas Riksförbund. Vi befäster vår position som Sveriges näst största jakttidning, säger chefredaktör Anna Förster.
Även tidningens räckvidd ökade i den senaste mätningen, Orvesto Konsument 19:2, som utförs av Kantar Sifo.
Räckvidden mäts via intervjuer med totalt 12 804 personer om deras medievanor.
Den senaste mätning visar på en ökning med 6 000 till 64 000 läsare.