Länsstyrelsen i Uppsala har lagt ut en filmsekvens med en av de nio vargarna i Glamsenreviret.
Foto: Länsstyrelsen Länsstyrelsen i Uppsala har lagt ut en filmsekvens med en av de nio vargarna i Glamsenreviret.

Uppsala län har nio vargar

Varginventeringen för Uppsala län visar att reviret Glamsen i den norra delen av länet finns kvar och har en familjegrupp på nio vargar.

Glamsenreviret delas med Gävleborgs län.
– Under säsongen har vi tillsammans med länsstyrelsen i Gävleborgs län lyckats spåra nio individer som hör till reviret, alfatiken samt åtta valpar. Det går inte att avgöra vilket år alla valpar fötts, eller hur många som fortfarande är kvar i området, säger Sebastian Olofsson, vilthandläggare på länsstyrelsen i Uppsala län.