Regeringens skogsutredare ifrågasatte privat ägande av skog under ett semiarium i Almedalen. Uttalandet möttes av stark kritik.
Foto: andriano.cz / Shutterstock.com Regeringens skogsutredare ifrågasatte privat ägande av skog under ett semiarium i Almedalen. Uttalandet möttes av stark kritik.

Utredare ifrågasätter privat skog

Under Almedalen ifrågasatte regeringens utredare av skogsvårdslagen det privata ägandet av skog. Uttalandet togs emot med stark kritik., skriver ATL.

Hovrättslagman Charlotta Riberdahl utreder hur skogsvårdslagen ska ta större hänsyn till miljön. I utredningsuppdraget ingår inte att se över äganderätten, men Charlotta Riberdahl har ändå funderat över den.
I går talade hon under ett skogspolitiskt seminarium på Almedalen i Visby och där ifrågasatte hon det privata ägandet av svensk skog, rapporterar ATL.
– Man kan fundera på, och nu är jag mycket provokativ och det är jag medveten om, men jag tycker ändå det är intressant som en aspekt, att när man har en så viktig naturresurs som skogen, som är så väldigt viktig för den biologiska mångfalden, det är ju många växter och djur som är beroende av skogen, vi är också beroende av den ur klimatsynpunkt, och vi är beroende av den för att rena vårt vatten. Ska man tillåta ett så stort privat ägande av en så viktig naturresurs som är av stort nationellt intresse men också globalt intresse ur miljösynpunkt, sade hon.

”Blev chockad”
Många förvånades i olika grad av uttalandet. Bland annat beskriver Elisabet Salander Björklund, vd för Bergvik Skog, att hon blev chockad.
— Jag har jobbat med skogsbruk i Baltikum, i Ryssland, jag har sett Kina och många, många andra länder. Och jag kan säga det att i de länder som har haft ett stort statligt ägande har skogsbruket varit ohyggligt mycket sämre än där vi har ett stort privat ägande, som i Sverige, säger hon till ATL.

”Ska vi dela lägenheter också?”
Sven-Erik Hammar, ordförande för LRF Skogsägarna, drar paralleller till andra områden där samhällsintressen kan sättas i konflikt med privat ägande.
– Vi har bostadsbrist i Stockholm. Kanske är det läge att några som har stora lägenheter delar på dem, sade han till ATL.
Senare bedyrade Charlotta Riberdahl att det inte finns några planer på att avskaffa äganderätten.