Dan Franzén, JRF-Östergötland, tar avstånd från förbundsordförande Solveig Larssons hundhållning.
Foto: Jägarnas Riksförbund & privat Dan Franzén, JRF-Östergötland, tar avstånd från förbundsordförande Solveig Larssons hundhållning.

”Vår förbundsordförande är omdömeslös”

Jag finner det högst anmärkningsvärt att ingen i förbundsstyrelsen har tagit avstånd från Solveig Larssons hundhållning, skriver Dan Franzén, sekreterare i JRF-Östergötland.

”12 anmälningar om JRF-basens jakthundar.”
I en artikel i Jaktjournalens juninummer 2021 får landets jägare läsa om förbundsordförande Solveig Larssons omdömeslösa hundhållning. Det som har hänt är uppenbarligen ingen engångsföreteelse, utan pekar mer på ett upprepat tillvägagångssätt. Faktiskt 12 anmälningar mellan 2019 och 2021.
Solveig Larssons nonchalanta svar om de attacker som hennes hundar har gjort på andras hundar, fårbesättningar och nötboskap skapar inget förtroende för henne som hundhållare, utan pekar entydigt på att hon är högst olämplig som hundägare.
Rubriken på artikeln skulle under normala förhållanden kunna passera med endast någon enstaka kommentar i lokalpress. Men nu råkar Solveig Larsson vara förbundsordförande i Jägarnas Riksförbund, vald av ombud för medlemmarna att ytterst försvara vår uttalade jaktetik, vår vision och vår policy för förbundet.

Konsekvenser för förtroendevalda
Konsekvenserna av Solveig Larssons hundhållning för förbundets medlemmar, och även andra jägare, har redan blivit tydliga.
Förtroendevalda som under åratal har kämpat med att värva medlemmar, hjälpa nya och gamla jägare med skjutträning och jägarexamen, försvara JRF:s ställningstagande i debatter och möten med andra organisationer har på ett svekfullt sätt blivit omöjliggjorda. Omöjliggjorda att föra en debatt med rovdjursföreningar och andra som ifrågasätter jakt. Dessa svarar föraktfullt att vår förbundsordförandes hundar gör mer skada än vargarna, så varför ska JRF ta ställning mot vargen?
Jag vill som JRF-medlem och förtroendevald i distriktsstyrelsen i Östergötland säga till alla jägare i allmänhet och våra medlemmar i synnerhet att trots denna motgång, orsakad av vår förbundsordförande, ska vi inte ge upp. Fortsätt att arbeta målmedvetet med det som du är duktig på, så kommer vi att gå igenom den här krisen även om vi tillfälligt får sänka rösten i vår argumentation mot våra motståndare.
Det är du som är JRF. Det är du som står för en god jaktetik, inte en omdömeslös ordförande. Det är du som gör att förbundet blir starkare och att vi kan värva fler medlemmar. Det är du som försvarar våra fastställda jaktpolicyer. Det är åter du som är JRF.

Får inte skapa motsättningar
Vidare vill jag påtala vikten av att denna kris, orsakad av förbundsordföranden och förbundsstyrelsens oförmåga att ta tag i problemet, inte får skapa motsättningar mellan distrikten. Om det till äventyrs skulle vara någon av våra medlemmar, förtroendevald såväl som vanlig medlem, som skulle tillstyrka eller se mellan fingrarna på Solveig Larssons agerande måste det mötas med sakliga argument med hänvisning till vad JRF står för och vad alla omdömesfulla jägare står för.
Förbundsstyrelsen har hittills inte visat något som helst prov på handlingskraft i denna fråga. Vi får hoppas att styrelseledamöterna tar sitt förnuft till fånga och förklarar för Solveig Larsson att hennes tid i JRF är passerad.
Jag finner det högst anmärkningsvärt att ingen av våra högsta förtroendevalda, i vår egen tidning eller övrig press, har tagit avstånd från Solveig Larssons hundhållning. Det finns ett ordspråk som säger: ”Den som tiger samtycker.” Måtte det inte stämma i det här fallet.

Anmärkningsvärt att utesluta styrelseledamot
Det är också ytterst anmärkningsvärt att samtidigt som Solveig Larsson är föremål för polisutredning för bristande hundhållning passar förbundsstyrelsen på att utesluta en av våra mest förtroendegivande förbundsstyrelseledamöter, Victoria Kärrman.
Victoria Kärrman har varit en trogen JRF-medlem och haft många olika höga JRF-befattningar. Hon har varit kritisk och frågvis, men hon har alltid bevakat medlemmarnas intressen.
Jag, som har läst flertalet av förbundsstyrelseprotokollen från 2020, kan konstatera att hon har varit den mest aktiva styrelseledamoten. Naturligtvis till förtret för den som har en egen agenda eller vill sitta i en styrelse som inte behöver aktivera sig nämnvärt.
Med detta inlägg vill jag deklarera att jag ej samtycker till vår förbundsordförandes agerande. Jag tar helt avstånd från både hennes omdömeslösa hundhållning och hur Victoria Kärrman har behandlats.
Om inte Solveig Larsson tar sitt förnuft tillfånga, så hoppas jag att förbundsstämman 2021 markerar tydligt att det ej accepteras av medlemmarna.

DAN FRANZÉN
sekreterare i JRF-Östergötland