Vargangreppen på hundar ökar

Årets jaktsäsong med hund är bara halvvägs. Ändå har vargar hittills i år dödat 19 hundar och 12 har klarat sig levande från vargangrepp. Under 2006 var det 16 hundar som dödades och nio som överlevde.

– De tolv hundarna i år som överlevt angrepp har haft allt från allvarliga bettskador till inga skador alls, säger vargforskaren Olof Liberg på Grimsö.

Enligt Olof Liberg är en av orsakerna till de allt fler angreppen att vargstammen ökar.

– Jag har fått uppgifter om att sex hundar har dödats av varg i Norge, säger han.

Så mycket som uppåt 25 valpkullar kan ha fötts i våras. Med ett snitt på fyra valpar per kull kan vargstammen nu vara större än 200 vargar i Sverige-Norge. Dessutom finns det mer än 200 vargar i Finland.

Hur vanligt det är med vargangrepp mot hundar i enskilda varglän skiljer år från år.

Illa i Gävleborgs län

Även under 2006 var det illa i Gävleborgs län, och framför allt Voxnareviret, där fyra hundar dödades och en skadades av varg. Under 2006 fanns två eller tre vargrevir som delvis låg inom länet. Däremot var det ingen hund som skadades eller dödades inom Voxnareviret och Amungens vargrevir under 2005 trots att det skett föryngring i de båda reviren.

Under 2005 dödades och skadades flest hundar i Dalarna.

Totalt i Sverige dödade varg 17 hundar under 2005 och tio blev skadade.

År 2006 blev 16 hundar dödade och nio skadade.

Jaktformen med löshund har minskat betydligt på många områden där det finns varg. De jägare som fortfarande jagar med löshund försöker undersöka om det finns varg i området. De spårar av vägar i jaktområdet om det finns snö och hör med jaktkompisar om de känner till vargobservationer de senaste dagarna.