Vargar härjar i Danmark

I danska Sønderjylland har varg dödat minst elva får på en månad, menar fåruppfödare. Nu menar många att Danmark är för litet för både varg och fåravel.

För tre veckor sedan dödades en grupp får hos en fåruppfödare. Enligt DNA-analyser var det en hanvarg som låg bakom attacken. En annan varg dödade en kalv i Västjylland. 
Under den senaste månaden har två dödade kalvar, två dödade får och ett lamm, DNA-analyserats hos Nationalt Center for Miljø och Energi på Aarhus Universitet.
I dag finns tre kända hanvargar på Jylland, men Naturstyrelsen utesluter inte att flera kan komma att dyka upp.

Misstänks ha dödat elva får
Den varg som håller till på Sønderjylland är särskilt aktiv, och fårägare i trakten misstänker att den ligger bakom elva dödade får. Det första angreppet skedde hos fåruppfödaren Åse Svendsen, där Naturstyrelsens första teori var att angreppet var utfört av en hund. Men DNA-analyser visar att det var varg.

”För litet för både varg och får”
Richard Andersen, ordförande i Dansk Fåreavl, menar att Danmark är för litet för att husera både varg och fåravel. Han tycker att myndigheterna ska fånga in och flytta de vargar som kommer in i landet.
– Vi ska göra allt vi kan för att förhindra att de etablerar sig i Danmark. Man kan fånga dem och sätta ut dem igen där de kom i från, säger Richard Andersen till Jyllands-Posten.

”För små ersättningar”
Tidigast i december väntas en handlingsplan från Miljøministeriet som bestämmer hur vargarna ska hanteras. Den enda åtgärden som finns nu är ekonomisk ersättning för de tamdjursägare som drabbats av vargangrepp. Richard Andersen är inte helt nöjd med detta, eftersom han anser att ersättningen är för låg.
– Priset för själva djuren är någorlunda rimligt, men ska det täcka allt ska nog beloppen multipliceras med tio innan vi är nöjda, han till Jyllands-Posten.