För att rädda de kanadensiska karibu-renarna behöver man skjuta av tusentals vargar, menar forskare.
Foto: cecoffman/Shutterstock.com För att rädda de kanadensiska karibu-renarna behöver man skjuta av tusentals vargar, menar forskare.

Vargar skjuts för att värna karibu

I Alberta i Kanada kan tusentals vargar komma att skjutas som en del av regeringens nya plan för att värna om karibu-ren, uppger miljöforskare.

Kanadas miljöminister Peter Kent säger inte emot forskarnas uppgifter, även om han önskade att det handlade om lägre siffror.

Förra månaden släppte Environment Canada, deras motsvarighet till Naturvårdsverket, en efterfrågad återhämtningsplan för de hotade karibustammarna.

I allmänhet finns det tillräckligt med karibu-ren i Kanada, men i norra Alberta och delar av British Columbia är situationen en helt annan. I Alberta beräknas stammarna att sannolikt dö ut.
I rapporten menar man att en utökad och intensiv vargjakt kan vara ett av få alternativ för att rädda det som återstår av karibustammarna i Alberta.
”Nödvändigt men beklagligt”
Miljöminster Peter Kent är bekymrad, även om han håller med om att något drastiskt måste göras.
– En sådan decimering av vargstammen är nödvändig, om än beklaglig, för att kontrollera bestånden och balansera det som vi byggt upp. Jag måste erkänna att jag blir bekymrad över att det är det enda nödvändiga för att skydda denna art, säger Peter Kent i en intervju.
Enligt forskarna behöver 100 vargar per var fjärde karibukalv skjutas av.
– Det skulle vara ett astronomiskt arbete. Det skulle innebära tusentals vargar. Det är inte ett särskilt tilltalande alternativ, säger Stan Boutin, biolog vid Universitetet i Alberta.
För dyrt att stängsla
Enligt miljöminster Peter Kent brukar det normala vara att stängsla in skyddade områden för karibun, men det handlar om för stora ytor så kostnaden skulle bli oöverkomliga.
Att få allmänheten att acceptera en en sådan omfattande och ihållande vargjakt kan bli tufft, tror miljöminister Peter Kent, men påpekar att liknande åtgärder har accepterats på andra håll. Han menar också att vargjakten kan innebära fler vargpälsar att sälja, men att det kanske inte är en tillräcklig kompensation.
Planen på remiss
Än så länge är återhämtningsplanen under utarbetning och ska gå igenom en 60 dagar lång remissperiod. En del miljögrupper är emot planen medan andra tycker att planen är väl utarbetad och en bra lösning på ett problem som inte har några enkla lösningar.
När planen väl är klar, kommer Kanadas olika provinser ha eget ansvar för att utarbeta strategier för att verkställa planen.