26 döda människor räknade de norska forskarna till då de följde upp närmare 500 vargattacker de senaste två decennierna.
Foto: Shutterstock 26 döda människor räknade de norska forskarna till då de följde upp närmare 500 vargattacker de senaste två decennierna.

26 människor dödade av vargar

Granskning av norska forskare

Vargattacker har ofta dödlig utgång. Det visar norska forskare som undersökt och följt upp nära 500 vargangrepp på människor världen över under knappt två decennier.

De norska forskarna har gått igenom närmare 200 vetenskapliga rapporter och en mängd tidningar från länder där vargen förekommer i varierande utsträckning, skriver Norsk institutt for naturforskning, NINA.
I rapporten behandlas händelser då frilevande vargar attackerat människor mellan 2002 och 2020. Forskarna följer närmare upp 489 attacker som beskrivs som allvarliga.
Av dem ledde 26 stycken till döden.

Olika sorters anfall
Vid 380 tillfällen rörde det sig om rabiessmittade djur vars attacker ledde till 14 dödsfall. Vid 67 tillfällen tror forskarna att vargen uppfattade människan som ett naturligt byte, en rival eller ville testa hennes reaktion – 9 personer dödades vid sådana attacker.
Vid 42 tillfällen handlade det, enligt forskarna, om angrepp som följd av att vargen provocerades eller ville försvara sig – 3 personer dog vid dessa tillfällen.

Ändå liten risk
– I Nordamerika och i Europa inträffade under denna tid 12 angrepp och två personer dog. I Nordamerika finns 60 000 vargar och i Europa 17 000 vargar samt flera hundra miljoner människor, så sannolikheten för att bli angripen är över noll, men ändå alltför liten för att kunna beräknas, säger seniorforskare John D. Linnell vid NINA.

Få byten och soptippar
Orsakerna till angreppen är olika, men kan till exempel ske i områden med få bytesdjur, som i västra Iran med många fattiga bönder och nästan inga bytesdjur.
Vanligt är också att soptippar med ätbart avfall drar till sig vargar och att de då kommer i närhet av människor, menar John D. Linnell.

Gemensam strategi
Han påpekar att kunskaperna om björnars angrepp på människor är bättre, men efter att vi lär oss mer om vargen, kan vi se likheter. Det skulle kunna vara möjligt att få till stånd en gemensam strategi för hur vi ska förhålla oss till rovdjuren.
– Det finns inte skäl att vara rädd för att gå ut på grund av vargen, men vi ska ha stor respekt för den, säger John D. Linnell.