Foto: Shutterstock Vargen friskförklarades efter att att den besköts då den återkom till en hage där får tidigare rivits.

Vargen återkom och skott avlossade

Skyddsjakten efter tre vargangrepp mot får norr om Borensberg i Östergötland har inletts. Under natten till dag återkom vargen och skott avlossades – men ingenting tyder på att djuret träffades.

Efter två angrepp på får norr om Borensberg fattade länsstyrelsen beslut om att skyddsjakt skulle inledas efter en eventuell tredje attack.

Tredje angreppet

Under tisdagen skedde ett tredje angrepp i området, ett får påträffades dött och fyra måste avlivas på grund av de svåra skadorna.

– I samband med angreppet påbörjades jakten enligt det skyddsjaktsbeslut länsstyrelsen tidigare fattat, säger Kristoffer Hellberg, tillförordnad chef för avdelningen för djur, landsbygd och livsmedel.

Träffades inte

Den aktuella vargen återkom till den fårhage där det senaste angreppet skedde och skott avlossades mot den, berättar länsstyrelsen i ett pressmeddelande.

Eftersöksjägare och hundar kom till platsen. Men varken eftersöket eller skottplatsundersökningen tydde på att vargen träffats och den friskförklarades.