Enligt Länsstyrelsen är det ökad jakt som är orsaken till att älgstammen i Gävleborg minskat.
Foto: Suzanne Fredriksson/Arkivbild Enligt Länsstyrelsen är det ökad jakt som är orsaken till att älgstammen i Gävleborg minskat.

Vargen har liten påverkan på älgstammen

Älgstammen i Gävleborg har minskat med ca 1000 djur sedan 2012. Trots att vargstammen ökat kraftigt i länet menar Länsstyrelsen att vargens påverkan på älgstammen är liten.

I en intervju som sändes under torsdagen i P4 Gävleborg säger Elina Eriksson, som arbetar med viltfrågor på Länsstyrelsen, att det i första hand är en ökad avskjutning som gjort att länets älgstam reducerats sedan en ny älgförvaltning infördes 2012. Exakt hur många färre älgar det finns vet man inte, men en uppskattning baserad på avskjutningsstatistiken visar ca 1000. Vid den senaste älgjakten sköts det 5000 älgar jämfört med 6000 år 2012.

Ökad jakt orsaken
Enligt Länsstyrelsens beräkningar tar de vargar som rör sig i länet ungefär 1500 älgar årligen. Eftersom hänsyn ska tas till rovdjurens påverkan på älgstammen när avskjutningsplanerna upprättas menar Elina Eriksson att det är ökad jakt som orsakat nedgången i länets älgstam.