Vargen hinder för nya renbetesmarker

De svenska samerna vill flytta sina rena söder ut i främst Dalarna – för att komma åt bättre beten. Problemet är vargen. Nu utgår samerna ifrån att ”regeringen kommer med en lösning”, rapporterar Sameradion.

De senaste årtiondenas milda vintrar har medfört att renarnas naturliga naturbete, renlav, minskat i de nuvarande renbetesområdena. Därför behövs alternativa betesmarker för renarna.

Sex nya områden funna 
Regeringen har därför gett sametinget i uppdrag att inventera var det växer renlav längre söderut. Nu har man hittat sex områden, främst i Dalarnas län, där det finns tillräckligt med naturlig mat åt renarna.
– Det är bra med marklav i dessa områden, säger renskötaren Benny Jonsson, Idre sameby, som varit med och inventerat renbetet, till Sameradion.
Det är redan klart för att starta överläggningar med berörda markägare. Förhandlingar krävs eftersom samerna inte har någon så kallad sedvanerätt i de nya områdena, alltså automatisk rätt att låta renarna vistas där.

”Ingen renägare vill…” 
Men koncentrationerna av varg är ett bekymmer i de nya områdena. Renskötselområdet är i dag fredat från vargföryngringar. De beten man eftertraktar för renarna nu ligger mitt i den svenska vargstammens kärnområde. Sameradion rapporterar att sametingets avdelningschef, Lars Ove Jonsson, ”förutsätter att regeringen kommer med en lösning”.
– Det är ju ingen renägare som vill flytta till dessa marker med den vargförekomst som nu finns, säger Lars-Ove Jonsson, till Sameradion.
Stig-Åke Svensson, naturvårdsdirektör vid länsstyrelsen i Dalarna, vill inte lämna några kommentarer innan han läst in sig i ärendet.