Vargen i Vägsjöfors undkom skyddsjakten

Den varg som attackerat får i Åsteby i Vägsjöfors, och förföljt en flicka till häst i Utterbyn, har klarat sig undan skyddsjakten. Vargen har inte observerats alls sedan den attackerade får hos Rolf Amneteg i Åsteby.

Där försökte vargen gräva sig ut under elstängslet. Till slut hoppade vargen över och fick sannolikt stötar av stängslet innan den kom undan.
– Det behöver ändå inte vara något negativt med att man inte lyckades skjuta vargen. Kanhända att vi har fått en varg som nu ”lärt sig läxan” och att den sedan överför den erfarenheten på sina avkommor, säger Per Larsson, länsstyrelsens naturbevakare, till Nya Wermlands-Tidningen, NWT.
För tre veckor sedan beviljades skyddsjakt på vargen. 

Ingen förlängd skyddsjakt
Tillståndet för skyddsjakten gick ut nu den 1 november.
Eftersom vargen inte synts till alls under de tre veckorna anser man att problemet är löst och skyddsjakt inte längre är aktuell.
– Sannolikt har vargen fått sig en så kraftig stöt av elstängslet att den förhoppningsvis har lärt sig på vilken sida av stängslet som den ska vara. Eter detta har varken vi, eller någon annan förresten, sett till den. Vi hoppas naturligtvis att den håller sig borta för gott, säger fårägaren Rolf Amneteg i Åsteby till NWT.