Slipper offentlighet. Vargjägarna i de två tidigare licensjakterna fick ta emot hot. Nu får vargjägarna vara anonyma. Bilden tagen vid licensjakten 2010.
Foto: Thomas Nilsson Slipper offentlighet. Vargjägarna i de två tidigare licensjakterna fick ta emot hot. Nu får vargjägarna vara anonyma. Bilden tagen vid licensjakten 2010.

Vargjägarna får vara anonyma

Nu försöker Naturvårdsverket stoppa hot och trakasserier mot vargjägarna. I den inledda urvalsjakten behöver de enskilda jägarna inte registrera sig – inte ens de som skjuter en varg.

– Den som håller i bössan och fäller en varg får vara anonym. Det är för att de inte ska bli uthängda och hotade, säger Ruona Burman, viltsamordnare på Naturvårdsverket.

De som sköt varg vid de två tidigare licensjakterna fick sina personuppgifter offentliggjorda på länsstyrelserna. Där hänvisade man till offentlighetsprincipen och menade att namn, adress och personnummer på skyttarna inte gick att sekretessbelägga.

Det ledde till att jaktmotståndare hängde ut vargjägarna på nätet. Flera jägare fick emotta rena dödshot.

Bara jaktledaren offentlig
Men i den startade urvalsjakten kommer inte de deltagande jägarna att registreras. Det blir bara jaktledarens personuppgifter som blir offentliga.

– Vi har tänkt så här, att är man jaktledare som är man mer van att ta ansvar och är mer offentlig. Däremot ska inte alla jägare som deltar behöva skylta med namn och andress, säger Ruona Burman.

Anonymiteten gäller både för den som deltar i jakten och den som skjuter en varg. Nytt för i år är också att även jaktgäster tillåts vara med.