FOTO: BERTIL PETTERSSON Solveig Larsson, JRF:s förbundsordförande, menar att den begäran som ställdes till Naturvårdsverket gav effekt, trots avslaget.

Vargjakten: Naturvårdsverket beaktar JRF:s argument

Förra året skickade JRF en hemställan till Naturvårdsverket om att rätten om att besluta om licensjakt på varg bör delegeras till länsstyrelserna. Myndigheten har nu lämnat avslag, men ska beakta JRF:s argument.

Det var i november 2022 som Jägarnas Riksförbund, JRF, skickade en hemställan till Naturvårdsverket. I den yrkade JRF att myndigheten ska besluta om att delegera rätten att fatta beslut om licensjakt på varg till länsstyrelserna i samtliga tre rovdjursförvaltningsområden inför licensjakten 2024.

Måste finnas

Dessutom anförde JRF att Naturvårdsverket genom att inte besluta om delegering 2023 ”varken tagit hänsyn till de politiska intentionerna eller den förutsägbarhet” som måste finnas.

Nu har Naturvårdsverket beslutat i ärendet och avvisar begäran. Inledningsvis fastslår man att myndigheten får överlämna rätten att besluta om licensjakt på varg till länsstyrelserna. Samtidigt – understryks – finns det inget krav på att Naturvårdsverket måste överlämna beslutsrätten.

Avslutningsvis skriver Naturvårdsverket att JRF också muntligen har framfört sina synpunkter och argument. Dessa ”kommer att beaktas i Naturvårdsverkets beredning av överlämnande av rätten att besluta om licensjakt efter varg till länsstyrelserna 2023”.

”Nöjd med besked”

Solveig Larsson, JRF:s förbundsordförande, är nöjd med beskedet – trots att det blev ett avslag.

– Det får jag nog säga. Notera att man speciellt skriver att JRF:s argument kommer att beaktas under beredningen av det kommande beslutet om licensjakt, säger hon och tillägger:

– Naturvårdsverket är ju en självständig myndighet och det poängterar man. Det vi ville var att lyfta att det behövs en utökad licensjakt på varg och att de sydliga länen också ska få möjlighet till licensjakt.