Vargparet i Övertorneå får inte skjutas

Naturvårdsverket säger nej till skyddsjakt på det finsk-ryska vargparet i Övertorneå. Arbetet med att utreda hur snabbt de kan flyttas pågår för fullt.

Korju sameby har ansökt om skyddsjakt på vargparet, som säkert konstaterades första gången 16 januari. Naturvårdsverket anser att de hittills inte ställt så stor skada, att en skyddsjakt kan vara motiverad.

I beslutet väger verket också in att vargarna anses extra skyddsvärda eftersom de kommer från öster.

Flytt som äventyrar folkhälsan?
I sitt första yttrande är Jordbruksverket berett att frångå de tidigare bestämmelserna för att hindra rabies och dvärgbandmask från komma in i landet. Jordbruksverket säger ja till flytt av vargarna redan efter två månader. Principen som ansvariga myndigheter enades om 2010 var sex månader.

Men nu överlägger myndigheterna med varandra om saken.

– Vi är inte klara med det definiva beslutet ännu, säger Jan Danielsson på Jordbruksverket.

”Inte tillräckligt underlag”
”För närvarande finns dock inte tillräckligt underlag för att genomföra en flytt”, skriver Naturvårdsverket i ett pressmeddelande.

Distriktsveterinär Hans Boström varnar i ett webb-TV inslag på Jakt & Jägare för att myndigheterna äventyrar folkhälsan om man flyttar vargarna innan det gått sex månader och inte avmaskar dem flera gånger.


Se webb-TV-inslaget här