”Vi har spårat vargar där i höstas, men sen hittar vi dem inte igen.” Det stora området utan vargrevir i nordöstra Värmland ses som ett tecken på illegal jakt, enligt Maria Falkevik, rovdjursansvarig på länsstyrelsen.
Foto: Shutterstock ”Vi har spårat vargar där i höstas, men sen hittar vi dem inte igen.” Det stora området utan vargrevir i nordöstra Värmland ses som ett tecken på illegal jakt, enligt Maria Falkevik, rovdjursansvarig på länsstyrelsen.

Vargtomt område ses som illegal jakt

I nordöstra Värmland ses spår efter vargar som sedan försvinner. Att det inte etableras varg området ser Maria Falkevik, rovdjursansvarig på länsstyrelsen, som ett tecken på illegal jakt.

– Det har kommit studier som visar att den mest sannolika förklaringen är illegal jakt, säger hon till SVT Värmland.
Maria Falkevik stöder sig på rapporten av Olof Liberg och hans forskarkolleger på Sveriges lantbruksuniversitet, SLU. I studien hävdas att den illegala jakten står för en så stor del av dödligheten i vargstammen att tillväxten stagnerat.

20 vargar tros ha dödats illegalt
Av 343 revirmarkerande vargar i undersökningen tros 20 ha dödats illegalt under perioden 2001–2017.
Antalet vargar kan därmed komma nära gränsen för 300, det vill säga vad Naturvårdsverket satt som gynnsam bevarandestatus, varnar forskarna.
Enligt den senaste DNA-inventeringen fram till slutet av mars i år är dock det preliminära resultatet att vargstammen har ökat. Det hittades över 350 vargar.

Färre revir i Värmland
Men när det gäller Värmland visar det preliminära resultatet av vinterns inventering att antalet vargrevir som berör länet har fortsatt att minska, från 27 till 25.
Det som är mest markant, enligt länsstyrelsen, är inte minskningen – det är fördelningen av vargreviren i Värmland.
– Stammen är ojämnt fördelad. Det är tätt med revir i vissa delar av länet och glest i andra delar, säger Maria Falkevik till SVT.

Stort område utan vargrevir
I ett stort område mellan Klarälven och gränsen mot Dalarna var det helt tomt på vargetableringar även under vinterns inventering. Spår upptäcks, men sedan försvinner vargarna från området.
– Vi har spårat vargar där i höstas, men sen hittar vi dem inte igen. Och det är inte som att vi inte har letat, förklarar Maria Falkevik till SVT.
Hon ser det som ett resultat av illegal jakt.
– Det var ju meningen att vargstammen skulle minska i Värmland i takt med att den ökar i andra delar av landet. Men den skulle minska genom licensjakt, på ett rättvist sätt enligt förvaltningsplanen, och inte genom att några tar sig friheten och gör detta på egen hand, säger hon till SVT.