Förra vinterns licensjakt på varg i Värmland ligger fortfarande i rättssystemets kvarnar. Den ska avgöras av Högsta förvaltningsdomstolen.
Foto: Holly Kuchera / Shutterstock.com Förra vinterns licensjakt på varg i Värmland ligger fortfarande i rättssystemets kvarnar. Den ska avgöras av Högsta förvaltningsdomstolen.

Värmlands förra vargjakt mals vidare

Frågan om huruvida det var rätt att tillåta licensjakt på Värmland förra vintern är ännu inte avgjord, utan frågan ligger hos Högsta förvaltningsdomstolen, skriver Värmlands Folkblad.

När som helst ska länsstyrelsen i Värmland ta beslut om en eventuell licensjakt på varg under kommande vinter.
Däremot är rättsprocessen kring förra vinterns licensjakt på varg ännu inte klar. Länsstyrelsens beslut om att tillåta licensjakt på 20 vargar överklagades och stoppades av förvaltningsrätten i Karlstad. Därefter fastslogs detta i kammarrätten, men länsstyrelsen överklagade.
Högsta förvaltningsdomstolen har nu frågan hos sig, men det förväntas inte komma något beslut förrän efter årsskiftet.

”Ologiska argument”
Länsstyrelsen i Värmland har skickat ett yttrande till Högsta förvaltningsdomstolen, där de ger sin syn på saken. De menar att motparten saknar logik i sin argument, ”De hävdar å ena sidan att licensjaktbesluten avsåg en stor andel av vargpopulationen och att denna var hotad, men å andra sidan att jakten inte skulle ha minskat vargkoncentrationen”.
De påpekar också att tilldelningen i licensjakten inte bygger på antaganden, utan på den rovdjurspolitik som är beslutad av riksdagen och de förvaltningsplaner som utarbetats av personer som har god kunskap om vargen och vilken socioekonomisk påverkan den har.