Leif Denneberg är chefveterinär på Statens jordbruksverk och varnar för dvärgbandmasken, som hos människa leder till ett dödligt sjukdomstillstånd.
Leif Denneberg är chefveterinär på Statens jordbruksverk och varnar för dvärgbandmasken, som hos människa leder till ett dödligt sjukdomstillstånd.

Varning för farlig mask

Svenskt natur- och friluftsliv hotas av en dödlig parasit.
Det är dvärgbandmasken som sprids främst genom insmugglade hundar.
Leif Denneberg är chefveterinär vid Statens jordbruksverk och ser ett större hot i dvärgbandmasken än i exempelvis rabiessmittan. Detta eftersom insmugglingen av hundar har ökat markant i Sverige de senaste åren.

– Tullen har gjort flera tillslag och hittat stora lastbilar fulla med hundvalpar som säljs illegalt i Sverige. Det handlar om modehundar, små chihuahuor som människor betalar 15 000 till 20 000 kronor för och bär innanför jackan, säger Leif Denneberg.

Vid de tillslag som tullen gjort är det framför allt hundsmugglare från Östeuropa som åkt fast.

Dvärgbandmasken finns i Europa söder om Sverige, närmast i Danmark.

Den har sin främsta utbredning i alpregionerna.

Hund, katt och räv är bärare av masken men drabbas inte av dess dödliga effekt. Det gör dock människa, sork och gnagare. Hos oss utvecklas äggen till ett mellanstadium, blåsmasken, som sätter sig i levern och ger upphov till en cysta, cancersvulst som växer.

– Tillståndet är livshotande för människan. I de fall där sjukdomen upptäcks i tid blir det frågan om livslång behandling, säger Leif Denneberg.

Människan riskerar att få i sig dvärgbandmaskens ägg bland annat genom bär och svamp.

Vanligt avmaskningsmedel för hundar tar död på parasiten och hindrar att den tar sig in i Sverige.

– Därför är det väldigt viktigt att människor verkligen förstår att de inte ska köpa hundvalpar på Internet eller på någon bensinstation.

– Människor ömmar kanske för små, söta valpar. Men man ska tänka på att de smugglas in av människor som ägnar sig åt organiserad brottslighet och oftast inte kan någonting om hunduppfödning.

– De här hundarna förs in i landet under vidriga förhållanden, säger Leif Denneberg.

I alpregionerna utfärdar myndigheterna råd som informerar om hur farligt det är för människor att plocka bär och svamp.