Höga gifthalter. Bland annat strömming från Östersjön innehåller gifthalter som är ohälsosamma. Barn och unga kvinnor varnas.
Foto: Shutterstock Höga gifthalter. Bland annat strömming från Östersjön innehåller gifthalter som är ohälsosamma. Barn och unga kvinnor varnas.

Varning för fet fisk

Barn och unga kvinnor varnas för att äta fet fisk fångad i Östersjön, Bottniska viken och våra största insjöar. Halterna av PCB och dioxin är för höga, meddelar Livsmedelsverket. För höga halter av de båda miljögifterna har konstaterats framförallt i fet fisk som strömming och vildlevande lax, men också i sik från Vänern och röding […]

Barn och unga kvinnor varnas för att äta fet fisk fångad i Östersjön, Bottniska viken och våra största insjöar. Halterna av PCB och dioxin är för höga, meddelar Livsmedelsverket.

För höga halter av de båda miljögifterna har konstaterats framförallt i fet fisk som strömming och vildlevande lax, men också i sik från Vänern och röding från Vättern.

Max två-tre gånger per år
– Barn och unga kvinnor, ända tills de har fått sina barn, ska inte äta sådan fisk oftare än två-tre gånger per år. Men det är alldeles för få som känner till det, säger Christina Lindahl, kommunikationschef på Livsmedelsverket.

PCB lanserades som brandsäkert alternativ till oljan på 1920-talet. 1978 totalförbjöds all nyanvändning av ämnet i Sverige. Dioxin är en oönskad bieffekt av framförallt sopförbränning.