Västmanland får besluta om vargjakt

Naturvårdsverket har åter fastställt ramarna för hur många rovdjur som maximalt får skyddsjagas under det kommande året i de län som själva får ta beslut om skyddsjakt.

Det är andra gången ramarna och delegeringen av skyddsjakten sker sedan den nya rovdjurspolitiken trädde i kraft.
Ram- och delegationsbeslutet för lodjur gäller bara till och med 14 januari. Sedan är det meningen att ett nytt beslut ska tas. Då ska nämligen alla viltförvaltningsdelegationer ha beslutat om miniminivåer för lodjur.
Beslutet för varg och järv gäller ett år, till sista oktober nästa år.
Taket för varg i det mellersta området är oförändrat tolv djur, dock med noteringen att även Västmanland numera får ta egna beslut om skyddsjakt på varg.
När det gäller björn sattes ramarna redan i juni, i samband med licensjaktsbeslutet, vilket inkluderade de björnar som länsstyrelserna fick reservera för senare skyddsjakter.

Så här ser årets ramar ut
Norra området
25 lodjur och 25 järvar (Norrbotten, Jämtland, Västerbotten och Västernorrland).

Mellersta området
12 lodjur (Stockholm, Uppsala, Västra Götaland, Värmland, Örebro, Västmanland, Dalarna och Gävleborg).
12 vargar (Västra Götaland, Värmland, Örebro, Västmanland, Dalarna och Gävleborg).

Södra området
Tre lodjur (Södermanland, Kalmar, Blekinge och Halland).