Verket överklagar stoppad skånejakt

Naturvårdsverket har beslutat att överklaga Förvaltningsrättens beslut om inhibition av skyddsjakten på varg i Skåne. Det finns behov av att omedelbart påbörja skyddsjakten eftersom risken för allvarlig skada är stor, argumenterar verket-

Skyddsjakten skulle ha startat den 21 augusti. Dagen innan fattade förvaltningsrätten beslut om inhibition av skyddsjakten efter en överklagan från föreningen Nordulv.

Detta beslut innebar att jakten inte fick påbörjas.

– Sedan vi fattade beslut om skyddsjakt har ytterligare ett angrepp på får skett i området, säger Gunilla Ewing Skotnicka, sektionschef på Naturvårdsverket, i ett pressmeddelande.

– Behovet av att omedelbart påbörja skyddsjakten är stort och vi vill att Kammarrätten upphäver förvaltningsrättens beslut om inhibition, tillägger hon.

Tros vara samma varg
Naturvårdsverket håller med länsstyrelsen i Skåne som gjort bedömning att det senaste angreppet med stor sannolikhet har orsakats av samma varg som orsakat de tidigare angreppen.

Statistik visar att en besättning som drabbats av vargangrepp ofta blir angripen fler gånger inom relativt kort tid, påpekar verket.

Naturvårdsverkets bedömning är att skyddsjakt på den aktuella vargen inte försvårar upprätthållandet av en gynnsam bevarandestatus hos arten.

”Ingen genetiskt värdefull varg”
”Utifrån tillgänglig information om var de mest genetiskt värdefulla vargarna befinner sig kan man utesluta att det är fråga om en sådan varg. Det är inte heller sannolikt att den aktuella vargen är en avkomma till en invandrad varg”, skriver verket.

Naturvårdsverket lovar lämna mer utvecklade grunder angående prövningen senast i morgon fredag.