Det kostar pengar att märka vargar, söva och flytta dem i landet och hålla dem borta från renar.
Det kostar pengar att märka vargar, söva och flytta dem i landet och hålla dem borta från renar.

Verket vill ha mer vargpengar

Nu börjar vargarna märkas på allvar i Naturvårdsverkets budget. Generaldirektgör Maria Ågren befarar uppsägningar av personal, om inte staten höjer anslagen till verket, skriver tidningen Riksdag & Departement. Det är bland annat potten för skyddande av värdefull miljö, där anslagen för myndigheternas hantering av de stora rovdjuren ingår, som är för liten. Det är framfö […]

Nu börjar vargarna märkas på allvar i Naturvårdsverkets budget. Generaldirektgör Maria Ågren befarar uppsägningar av personal, om inte staten höjer anslagen till verket, skriver tidningen Riksdag & Departement.

Det är bland annat potten för skyddande av värdefull miljö, där anslagen för myndigheternas hantering av de stora rovdjuren ingår, som är för liten. Det är framfö rallt ”hanteringen av den komplicerade vargfrågan”, som drivit upp kostnaderna.

Vill ha speciell rovdjurspott
Verket vill ha mer pengar men också att samhället upprättar en speciell anslagspost för rovdjuren. Det på det sättet ska det bli tydligare vilka pengar som ska användas för dem.

Om inte anslagen höjs kommer det att krävas personalminskningar på verket, skriver Maria Ågren till regeringen. Verksamheten går inte att effektivisera mer.